Korpsøvelsene på Malvik vgs

Malvik musikkorps (foto: privat)

Malvik Musikkorps (MMK) starter opp øvelsene igjen på tirsdag 22.august

– Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen etter en deilig sommerferie, sier Lizzi Ford i Malvik musikkorps.

For tiden renoveres korpset sin faste øvingsplass i Ytre Malvik Samfunnshus.

– Derfor starter vi opp høstens øvelser på Malvik Videregående skole i første omgang forteller Lizzi Ford.