Flotte fasiliteter ved Flatholman

Ved parkeringsplassen på Flatholman i Muruvik bygges det nå et etterlengtet toalett for turgåerne i området.

Det brukes kledning og enkle materialene for å passe inn i turområdet og det bygges et flatt tak for at bygget skal være mest mulig diskret. Samtidig er bygget litt spesielt og vil nok bli lagt merke til.

Da kommunen vedtok at det skulle et sanitærbygg i forbindelse med området på Flatholman og Malvikstien, kombinerte de dette bygget med en pumpestasjon, siden den gamle var helt utslitt og måtte skiftes ut raskt.

Bygget får universell utforming slik at det skal være tilgjengelig for bevegelseshemmede. Arbeidene i forbindelse med byggingen blir utført av kommunens egne fagfolk.