Bonden kan bidra til trygg trafikk

Foto: Tone Gullaksen/Trondheimsnytt.no

Statens vegvesen ber norske bønder om hjelp til å sikre sikker ferdsel langs veiene.

– Trafikantene havner ofte utenfor veien hvis ulykken er ute. Da trenger vi hjelp, ikke minst fra bonden, for å gjøre vegkantene mindre farlige, sier avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen i region nord i en pressemelding.

Tre meter

Bonden kan hjelpe på spesielt to måter. For det første med ikke å plassere gjerdet nærmere vegen enn eiendomsgrensen, og alltid minst tre meter fra vegkanten, slik regelverket sier.

– Denne avstanden gjør det sikrere å være myk trafikant langs vegen. I tillegg får vi da klipt kantene, ryddet skog og inspisert stikkrennene på en god måte, sier Thorsteinsen.

Hun minner samtidig om at det ikke er tillatt å bruke piggtråd på gjerder langs offentlig veg.

Rundballer på avstand

Den andre hjelpen bonden kan gi vegvesenet er å sørge for at verken rundballer eller utstyr ligger tett opp til vegen.

– Rundballer nær vegen kan være trafikkfarlig på flere måter. Den ene er hvis bilen havner på utsiden av vegen. Like viktig er det at elg og annet vilt ofte beiter på rundballer, og det øker sjansen for at elgen kommer ut på vegen, sier Thorsteinsen.