Ordføreren må etterforskes og suspenderes

Etter begjæring fra Malviknytt.no ble brevet som kontrollutvalget i Malvik valgte å hemmeligholde mandag offentliggjort.

Konklusjonen i brevet er at ordføreren må etterforskes for brudd på korrupsjonsbestemmelsene og at Ingrid Aune må suspenderes fra ordførerstillingen i Malvik mens etterforskning pågår.

Under møtet ønsket Konsek å vurdere hvorvidt dokument inneholdt taushetsbelagt informasjon før de sendte det ut.

– Vår vurderingen er nå at dokumentet ikke inneholder taushetsbelagt informasjon, og det er derfor journalført som et offentlig dokument til kontrollutvalget, skriver daglig leder i Konsek IKS, Arvid Hanssen i en e-post til Malviknytt.no.

Har ordføreren fått fordeler? 

Bakgrunnen for innspillet er at Aune har opptrådt i en annonse for avisen Bladet og at hun gjennom det har hatt en utilbørlig fordel.

Les også: Beskylder ordføreren for korrupsjon

Som fordel nevnes betalt middag av avisen og lovnader om redaksjonell oppmerksomhet i avisen. Dette vil i følge varlser gi Aune en fordel i forhold til sine politiske motstandere.

I framlegget heter det også at Aune tter å ha medvirket i annonser for avisen fikk endret et vedtak i valgstyret. Der var forslaget å spesifikt angi hvilke medier gjennomføringen av høstens valg i Bladet, Malviknytt.no, kommunens hjemmeside og facebook.

Aune foreslo, og fikk vedatt, at kunngjøringene skulle skje i eksterne lokale/regionale media basert på en vurdering av hvem som når flest lesere i Malvik, og om mediet redigeres etter vær varsomplakaten.

– Sekretariatet gjør nå en vurdering av dokumentet, så får kontrollutvalget ta standpunkt til eventuell videre behandling, sier Arvid Hanssen fra Konsek i en e-post til Malviknytt.no.

Du kan lese hele brevet her.

Dette er rart.

– Nei, dette var rart, skriver ordfører ingrid Aune i en kommentar.

(Foto: Dahls Fotografiske Atelier)

– Jeg har stilt opp sammen med naboordførerne for å fremme lokalavisa. Kritiske og uavhengige lokalaviser er selve livsnerven i demokratiet; og vi vet for eksempel at kommuner med ei fungerende lokalavis blir bedre styrt enn kommuner uten lokal mediedekning. Derfor er det viktig at vi folkevalgte er med og støtter opp om kritiske stemmer i lokalsamfunnet, skriver aune i en e-post til Malviknytt.no.

– Jeg har prøvd etter beste evne å forstå hva dette kan handle om, og jeg lurer på om det kan bunne i en misforståelse rundt at vi tre ordførerne har spist en hamburger sammen for å prøve kortreist mat fra kommunene. Og hvis det er feil, da er det mange ordførere i landet vårt som får et problem. Jeg er stolt av å støtte opp om lokal matproduksjon og vil anbefale alle å prøve den kortreiste burgeren som har gressa i Stjørdal, vært slakta på Nortura i Malvik og er foredlet på Meråker kjøtt. Den var nydelig, sier Ingrid Aune.

Suppe på en spiker

Også ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes synes dette er merkelig.

Ivar Vigdenes. Foto: Stjørdal kommune

– Selv med sedvanlig og utstrakt godvilje så har jeg vanskelig for å ta det alvorlig, sier han i en kommentar.

– Mottok dere noen form for bespisning, kompensasjon eller lovnader som beskrevet i brevet, fra avisen Bladet? 

– Bildet ble tatt i etterkant av en spist hamburger i forbindelse med en sak om lokal landbruksproduksjon, bearbeiding og servering. Om Bladet eller Meråker kjøtt betalte denne så faller uansett og åpenbart det at en hamburger skal være koblet opp mot noen motytelser på sin egen urimelighet.

– Å stille opp for lokal næringsvirksomhet eller det lokale samfunnsordskiftet er noe jeg gjør gratis, sier Vigdenes.

– Hvordan vil du forholde deg til disse alvorlige påstandene? 

– Med hvilepuls og stoisk ro. Vi får ofte servert lunsj i mitt verv: noen ganger også av suppe kokt på spiker, sier Ivar Vigdenes.

Ordfører Kari Anita Furunes i Meråker kommune sier at denne saken handler om å stille opp for lokal næringsvirksomhet.

– Dette er en del av  ordførervervet og på lik linje med andre oppgaver i vervet gjøres dette uten noen form for tilleggskompensasjon. Åpenhet er viktig og derfor er  det flott å kunne stille opp slik at det er mulig å få innsikt i det arbeidet som gjøres, sier Kari Anita Furunes, ordfører i Meråker kommune.

.

Faksimile av annonse i Bladet 13.mai 2017