Høringsfristen forlenget

Høringsfristen om planene for Foldsjøen er utsatt.

Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE) utsetter høringsfrist på Meraker Brug AS sine konsesjonssøknader om Verksfossen kraftverk og neddemming av Foldsjøen, til 2.juni.

Dette fordi at Malvik kommune har bedt om utsettelse på høringsfristen til etter 29.mai, slik at saken kan behandles i kommunestyremøtet som er berammet 29.mai.

Søknadene ble sendt ut på høring i mars, med høringsfrist 19.mai

– Å utsette høringsfristen med 14 dager vil ikke forsinke fremdriften i sakene, skriver rådgiver Ellen Lian Halten i NVE i en e-post til Malvik kommune.

Les også:  Vil bygge Verksfossen kraftverk