Statsråd har vedtatt å legge tankanlegget til Muruvik

Illustrasjon: Malviknytt.no

Regjeringen har vedtatt i Statsråd i fredag at forsvarets anlegg for lagring av drivstoff legges til Muruvik.

Det var etter at Stortinget i 2006, ga sitt samtykke at en avtale mellom Norge og USA ble inngått om forhåndslagring og forsterking av Norge. I avtalen er forsyning av flydrivstoff en av oppgavene. Det er no nødvendig å bedre tilstanden og kapasiteten på anleggene for drivstoff i Trøndelag.

– Værnes flystasjon har ei viktig rolle i forsvarskonseptet for Noreg, mellom anna som ein base for å ta imot allierte styrkar for forsterking. Den planlagde verksemda på Værnes krev mykje flydrivstoff, og det set store krav til kapasitet og tilgjenge, seier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

De nye drivstofftankene vil bli ca 16 meter høye.

Ulike løsninger for å lagre drivstoffet er vurdert. Forsvaret trenger i hovedsak å lagre flydrivstoff i den nasjonale beredskapen og til støtte for allierte forsterkinger. Drivstoff kan ikke lagres over lang tid, og etter en viss tid må drivstoffet destrueres.

En god og ønsket løsning er det derfor å inngå et samarbeid med en part som kan levere flydrivstoff til den sivile luftfarten på Værnes. Planen er at Forsvaret bygger et tankanlegg for flydrivstoff som også kan brukes i den daglige sivile driften på Værnes.

Muruvik beste løsning

I prosjekteringen har forsvaret sett på fleire mulige plasseringer av tanker for flydrivstoff, og en har kartlagt de anleggene som finnes i dag.

Den beste løsningen er å bygge et nytt anlegg i Muruvik i Malvik kommune.

I prosjektet skal man skaffe det nødvendige areal, utbetre og sikre kaia, og etablere tanker for flydrivstoff.

En ledning for drivstoff skal gå fra anlegget i Muruvik og inn på Værnes flystasjon.

Kostnadsramma for prosjektet er oppgitt til 309 millioner kroner inklusive mva og en «pott» for usikkerhet.

Les også: Forsvaret anbefaler Muruvik