Forsvarsbygg anbefaler Muruvik

95
Rune Fagerli

Forsvarsbygg vil legge fram en sak for Stortinget om å bygge ett nytt drivstofflager på havna i Muruvik.

Dette bekrefter Rune Fagerli fra Forsvarsdepartementet etter at representanter fra Forsvarsbygg deltok i et møte med Formannskapet i Malvik mandag.

Møtet ble stengt for offentligheten, men Fagerli forteller til Malviknytt etter møtet, at de har orientert administrasjonen og politikerne om sine planer og om begrunnelse for valg av sted.

Planene er å bygge to drivstofftanker på omtrent 16 meters høyde på Muruvik havn som skal forskyne forsvarets aktiviteter på flyplassen ved Værnes.

– Siden dette er under planlegging kan vi ikke si så mye konkret om planene ennå,men vi håper å få sendt de over til Stortinget for behandling før sommeren, sier Fagerli.

– Siden prosjektet har en prislapp på over 200 millioner, hvor mye over kan jeg ikke si, må de godkjennes av Stortinget.

– Muruvik er etter vårt syn best egnet for det nye tankanlegget og vi opplever at det er i henhold til Malvik kommunens ønske om økt næringsaktivitet i Muruvik, forteller Rune Fagerli.

I utgangspunktet ser man for seg en reetablering av det gamle tankanlegget som var i Muruvik, men som ble revet i fjor, men dette er noe som skal utredes.

– Vi er klar over rekkefølgebestemmelsene for Muruvik havn som sier noe om at det må på plass en veg før ny aktivitet etableres, forteller Fagerli. Denne forholder vi oss naturligvis til, sier han.

De nye drivstofftankene vil bli ca 16 meter høye. Illustrasjon: v/Malviknytt