Åpent møte om «Hommelvik 2030»

Hommelvik blir bli et «superkryss» når den nye jernbanen kommer! Derfor inviterer Næringsforeningen i Trondheimsregionen til åpent møte i Bruket Kulturhus, hvor de skal se inn i glasskula hvordan Hommelvik sentrum blir.

«Hommelvik kan bli Midt-Norges superknutepunkt, få minutter fra storby og flyplass. Men yrende folkeliv og næringsaktivitet forutsetter flere mennesker i sentrum. Hvordan løser vi det?»

– Direktør Petter Eiken i tidligere ROM Eiendom AS nå en del av Bane NOR SF med ansvar for knutepunkt og eiendom skal snakke om knutepunktutvikling. Det er et veldig spennende og aktuelt tema for Hommelvik som når den nye langtunnelen kommer vil bli det først stoppestedet mellom Trondheim og Værnes, sier daglig leder i NiT-avdeling Malvik Kaare Hagerup.

Et annet spørsmål som stilles er:

«Hvordan ser fremtidens tettsteder ut og hvordan skjer knutepunktutvikling i resten av Norge? Hva kreves av oss for at Hommelvik skal bli ett av Norges mest attraktive tettsted?»

– Det blir viktig å se hvordan vi har dimmensjonert for utbygging av bolig og næring i Hommelvik før tettstedet blir et superkryss når den nye jernbanen kommer. Nå er det viktig å få vitalisert Hommelvik og bomiljøet ved å legge til rette for utbygging. Gjør vi det riktig blir det vekst på mange områder i Hommelvik og vi oppnår både miljømessige og trivselsmessige mål i loaklmiljøet, sier Hagerup.

Åpent for alle

Møtet er i Bruket kulturhus torsdag 9.mars klokken 18.00 til 21.00, og det er åpent for alle interesserte, men påmelding via NiT sine hjemmesider.

Program:

18.00 Registrering og kaffe

18.15 Velkommen og innledning, Ingrid Aune, ordfører i Malvik

18.30 Knutepunktutvikling sett fra Bane Nor’s ståsted , administrerende direktør Petter Eiken i tidligere ROM Eiendom AS nå en del av  Bane NOR med ansvar for knutepunkt og eiendom i det nye statsforetaket.

19.00 Utvikling av andre knutepunkter –tettsteder i Norge. Hva må Hommelvik legge vekt på i sin utvikling?, administrerende direktør Lars Erik Ulseth, TAG Arkitekter.

19.30  Kaffepause. Vrimling.

20.00 Melhus tenker stort! Hans Petter Kvam, leder NiT Melhus og Skaun viser og forteller hvordan det jobbes på sørsiden av byen.

20.20 Dagens situasjon i Hommelvik og framtidige behov for en god sentrumsutvikling, Oddstein Rygg, daglig leder.  Hommelvik Sjøside

21.00 Vel hjem!

Les også: Krysningspunkt utløser potensialet

Les også: Kan bygge allerede neste år

Les også: Planene hemmer Hommelvik