Her er Malvikerklæringa

125
Les erklæringa til de fire partiene her.

Malvik Arbeiderparti, Miljøpartiet De Grønne, Malvik SV og Malvik Senterparti har i dag presentert sin felles politiske avtale for neste periode. Den har fått navnet «Malvikerklæringa».

Etter kommunevalget vil et flertall utgått fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Malvik føre en felles politikk.

Les Malvikerklæringa her