mandag, juni 25, 2018
Nettbanner extra malvik

Annonse

Annonse

Annonse

Kultur

Annonse

Malvikguiden

Annonse

Leserinnlegg

For et tryggere oppvekstmiljø

Leserinnlegg av John Richard Hanssen: ET TRYGGERE OPPVEKSTMILJØ I MALVIK KOMMUNE Hjemme hos oss har vi det siste døgnet diskutert mye mobbesaken som har blitt...

Vær der for barn som har det vanskelig

Leserinnlegg fra Rune Jonsdal: Nå er det nok! Nå må hoder rulle snart! Vi må ha nye folk inn i politisk ledelse og i administrative embeter! Her har...

Datasenter og batterifabrikk

Leserinnlegg av Fylkesordfører Tore O.Sandvik: Nye næringsmuligheter vokser fram i Norden, gjennom etablering av datalagringssentre og batterifabrikker. Apple, Facebook og Google har etablert respektive...

Bruk overskuddet til økt lærertetthet

Leserinnlegg fra Utdanningsforbundet Malvik: Nå har Malvik kommune mulighet for å innføre den nasjonale lærernormen med friske midler fra regnskapsoverskuddet! Formannskapet skal i møte 4.juni...

Er travbanen en trussel for 2 500 dekar dyrkamark?

Leserinnlegg av Lill Harriet Sandaune (FrP): Ny travbane i Malvik, en trussel for 2.500 dekar dyrkamark? Diskusjonen om ny travbane i Malvik går nå for...

Annonse

Malvikguiden